FilarumKorzystamy z danych znajdujących się w Krajowym Rejestrze Długów, BIGInfomonitor oraz ERIF, a także ze wszelkich dozwolonych danych dostępnych na rynku, żeby chronić naszą firmę przed nierzetelnymi klientami. Dostępne informacje pozwalają nam również na podejmowanie możliwie zasadnych decyzji już na etapie rozpatrywania wniosku o pożyczkę.

Informacje te dotyczą zarówno dochodów konsumenta jak i jego ogólnej sytuacji finansowej.
W przypadku odmowy udzielenia pożyczki uzasadniamy podjętą decyzję.

Każdy następny wniosek rozpatrywany jest indywidualnie w oparciu o zaktualizowane informacje dotyczące sytuacji finansowej konsumenta ubiegającego się o pożyczkę.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do odmowy udzielenia pożyczki nawet jeżeli poprzednie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Pożyczka może być udzielona osobie fizycznej:

  • która jest obywatelem Polski i posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski
  • która jest w wieku od 20 do 76 lat
  • która posiada adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski
  • która jest stałym użytkownikiem numeru telefonii komórkowej oraz posiada osobisty rachunek bankowy w Polsce.

Filarum produkty kredytowe