Leasing samochodowyLeasing samochodowy jest w zasadzie kredytem, który jest zabezpieczony przedmiotem leasingu, który jest zabezpieczeniem kredytu. Leasing jest oferowany pomimo banków też innymi firmami. Leasing samochodów dla firmy leasingowej kupuje żądany samochód i dzierżawia go, prosząc opłatę czyli oprocentowanie. Właściciel samochodu jest firma leasingowa, a użytkownik jest leasingobiorcą.

Dla zakupionych przy pomocy leasingu samochodów należy oprócz obowiązkowego ubiezpieczenia też być ubiezpieczenie kompleksowe za cały okres najmu. Kompleksowe ubezpieczenie powinno obejmować wszystkie ryzyka, czyli: kradzież, wandalizm, wypadki i pożary.
Żeby znależć odpowiedne rozwiązanie leasingu, trzeba zdecydować, jaka jest płata za miesiąc i pierwsza pierwsza miesięczna wysokość opłaty. Również, na jaki okres należy oddać samochód do leasingu i czy na koniec umowy leasingu oddaje się samochód do nabycia (renta finansowa), lub po prostu do użycia (renta operacyjna) na pewien okres.

Ponieważ firmy leasingowe oferują leasing pod różnymi warunkami (oprocentowanie, umowy, okres dzierżawy, długość, etc.), więc należy się porównać co najmniej trzy różne oferty. Dla lepszego porównania, firmy leasingowe dają stronę informacyjne o kredycie konsumenckim, która jest taka sama dla wszystkich firm leasingowych i ułatwia porównanie różnych ofert. Znajduje się tam informacja o kwocie oprocentowania, miesięcznej opłacie kredytu, karach i innych opłatach.

Wymagania do ubiegania się o leasing:

 • Dorosły obywatel Republiki Estońskiej lub osoba, która posiada ważne pozwolenie na pobyt i pracę.
 • Stabilne, sprawdzone, regularne i zweryfikowania dochody.
 • Miesięczna opłata leasingowa z innych istniejących zobowiązań nie powinna przekraczać 1/3 dochodów danej rodziny.

Typy leasingu

Przy rencie operacyjnej, leasingodawca kupuje samochód i daje go do leasingobiorcy do używania uzgodnionego terminu. Miesięczne płatności za korzystanie z samochodu, a samochód zwraca się na koniec okresu leasingu do leasingodawcy lub, w razie potrzeby, może to być również koszt zakupu samochodu lub przedłużenie umowy. Samochód musi być zwrócony w dobrym stanie. Dodatkowo, użytkownik może mieć limit przebiegu czyli samochód nie może być napędzany na koniec leasingu więcej niż przewidziano w umowie (np 100.000 km). To skrzyżowanie wymaga dodatkowych wkładów dokonanych przez najemcę.
Renta operacyjna jest najlepszą opcją, kiedy nie chce się być właścicielem samochodu. Renta operacyjna nie jest oprocentowana.

Przy zakończeniu renty można:

 • Kontynuować użycie samochodu przy przedłużeniu umowy (jeżeli wiek samochodu na to pozwala)
 • Kupić samochód z uzgodnioną wartość końcową samochodu, plus VAT
 • Wymienić samochód na nowy
 • Sprzedać samochód do trzeciej osoby.

W przypadku renty finansowej, firma leasingowa kupuje samochód i daje go używać do uzgodnionego termina. Użytkownik wypłaci zaplanowane miesięczne płatności i całkowity koszt samochodu i jest właścicielem samochodu po zakończeniu umowy leasingu. Umowa najmu może być przyznana za wartość końcową. Po końcu okresu leasingu, prawo własności przechodzi z leasingodawcy na leasingobiorcę. Renta finansowa jest wyższa niż miesięczna renta operacyjna. Jest odpowiedni dla tych, którzy chcą zostać właścicielem samochodu.

Kredyt z samochodem jako zabiezpieczeniem jest podobny do warunków dzierżawy, czyli właścicielem samochodu staje się osoba kupująca i cena nie zawiera podatku VAT. Samochody takie są zazwyczaj sprzedawane przez osoby które sprzedają używane samochody, bez VAT. Cena za samochód musi być wypłacana w terminie. Jest przeznaczony dla osób, które kupują używane samochody dla osoby prywatnej lub firmy, które nie podlegają VAT.

Czy należy wybrać rentę operacyjną, finansową czy leasingu samochodu zależy od tego, co jest ważne dla kredytobiorcy, jakie opcje są dostępne. Priorytetem jest, czy wnioskodawca chce zostać właścicielem samochodu, też stopy procentowej i wartość samochodu.
Proces leasingu samochodu

 • Wybierz samochód i akceptuj warunki transakcji ze sprzedającym.
 • Wybierz rodzaj leasingu: finansowy lub operacyjny
 • Wypełnij podanie i dostarcz wszystkie niezbędne dokumenty
 • Leasingodawca robi ofertę i podpisuje się umowę najmu.
 • Opłata podatku i kosztów umowy
 • Firma leasingowa kupuje od sprzedawcy samochód i wydaje prawo do otrzymywania i korzystania.
 • Ubezpieczenie samochodu, samochód musi mieć zabezpieczenie na cały okres.

Główne warunki leasingu samochodu

 • Koszt umowy – przy umowie leasingu należy pamiętać o koszcie umowy, który mogą być jako procent ceny samochodu, jak i stała cena, zazwyczaj do 1% kwoty umowy.
 • Wkład zależy od konkretnych warunków firmy leasingowej, a w szczególności od wieku samochodu. Dla nowych samochodów to zwykle minimum 10%, ale dla starych samochodów wyższy, nawet 25%. Zwiększony wkład pomoże zmniejszyć miesięczne płatności i płacić mniejsze oprocentowanie i w końcu wrócić samochód za tańszą cenę.
 • Okres leasingu może być najwięcej 6 lat. Im dłuższy jest okres najmu, tym niższe są miesięczne opłaty leasingowe, ale musi zapłacić oprocentowanie, co zmienia cenę samochodu na droższą cenę. W większości przypadków, wiek samochodu nie może przekroczyć na koniec okresu leasingu 15 lat.
 • Oprocentowanie leasingu samochodu zależy od różnych czynników, takich jak wiek samochodu, marka, długość leasingu itp. Oprocentowanie może być stałe albo związane z średnim oprocentowaniem euro (6 miesięcy + margines). Też ważne są dochody klienta. Zazwyczaj oprocentowanie starych samochodów jest wyższe.
 • Miesięczna opłata leasingowa zależy od ceny auta, pierwszego wkładu, oprocentowania, długości terminu, wartości samochodu.
 • Zakończenie umowy i zmiana warunków jest niezwykle ważne, włącznie z opłatami związanymi z przerwaniem umowy. Tylko umowa z nie stałym oprocentowaniem nie wymaga odszkodowania, jeżeli umowa została zawarta po 01.07.2011 r.
 • Ubezpieczenie. Na okres leasingu musi samochód mieć oprócz obowiązkowego ubezpieczenia też kompleksowe ubezpieczenie.
 • Wakacja od spłaty pozwala w niespodziewanych sytuacji przedłużyć płatności na pewien okres czasu. To oznacza, że czas zwrotu leasingu przedłuża się.
 • Wiek samochodu. Ważne jest to, że w okresie leasingu po zakończeniu okresu leasingu, w zależności od firmy wiek samochodu nie był więcej niż 15 lat.
 • Pozostawienie wartości samochodu na koniec okresu leasingu zmniejsza miesięczne płatności za samochód. Wartość samochodu zależy od długości okresu leasingu, przebytych kilometrów i marki samochodu. Wartość końcowa jest określana przez sprzedawcę samochodu.

Inne koszty związane z leasingiem samochodu


Do umowy leasingu są dodane oprócz kosztów związanych z użytkowaniem samochodu (paliwo, utrzymanie samochodu, naprawy, itp) i zaplanowanych płatności miesięcznych, też inne jednorazowe lub miesięczne koszty. Na przykład, cena umowy, ubezpieczenie samochodu, przedwczesne rozwiązanie umowy itd.

 • Cena umowy. Przy leasingu należy zapłacić cenę umowy, która jest określana jako procent od kwoty leasingu, lub jest kwotą pewną.
 • Miesięczna opłata leasingowa zależy od pierwszej wpłaty, stopy procentowej, długości okresu leasingu i wartości końcowej.
 • Ubezpieczenie. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, należy być też kompleksowe ubezpieczenie.
 • Raport z wyceny. Jeżeli samochód został zakupiony od osoby prywatnej lub firmy, która nie jest partnerem firmy leasingowej, potrzebowany jest też raport z wyceny.

Potrzebne dokumenty dla ubiegania się o leasing:

 • Podanie leasingu
 • Dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty)
 • Rachunek bankowy w ciągu ostatnich 6 miesięcy (z pieczęcią banku)
 • Oferta cenowa na samochód
 • Akt oceny, jeżeli sprzedawca samochodu nie zostaje przyjęty przez partnera

Alternatywą leasingu samochodu jest kredyt samochodowy

Leasing samochodowy jest w zasadzie kredytem, który jest zabezpieczony przedmiotem leasingu, który jest zabezpieczeniem kredytu. Leasing jest oferowany pomimo banków też innymi firmami. Leasing samochodów dla firmy leasingowej kupuje żądany samochód i dzierżawia go, prosząc opłatę czyli oprocentowanie. Właściciel samochodu jest firma leasingowa, a użytkownik jest leasingobiorcą.

Dla zakupionych przy pomocy leasingu samochodów należy oprócz obowiązkowego  ubiezpieczenia też być ubiezpieczenie kompleksowe za cały okres najmu. Kompleksowe ubezpieczenie powinno obejmować wszystkie ryzyka, czyli: kradzież, wandalizm, wypadki i pożary.

Żeby znależć odpowiedne rozwiązanie leasingu, trzeba zdecydować, jaka jest płata za miesiąc i pierwsza pierwsza miesięczna wysokość opłaty. Również, na jaki okres należy oddać samochód do leasingu i czy na koniec umowy leasingu oddaje się samochód do nabycia (renta finansowa), lub po prostu do użycia (renta operacyjna) na pewien okres.

Ponieważ firmy leasingowe oferują leasing pod różnymi warunkami (oprocentowanie, umowy, okres dzierżawy, długość, etc.), więc należy się porównać co najmniej trzy różne oferty. Dla lepszego porównania, firmy leasingowe dają stronę informacyjne o kredycie konsumenckim, która jest taka sama dla wszystkich firm leasingowych i ułatwia porównanie różnych ofert. Znajduje się tam informacja o kwocie oprocentowania, miesięcznej opłacie kredytu, karach i innych opłatach.

Wymagania do ubiegania się o leasing:

 • Dorosły obywatel Republiki Estońskiej lub osoba, która posiada ważne pozwolenie na pobyt i pracę.
 • Stabilne, sprawdzone, regularne i zweryfikowania dochody.
 • Miesięczna opłata leasingowa z innych istniejących zobowiązań nie powinna przekraczać 1/3 dochodów danej rodziny.

Typy leasingu

Przy rencie operacyjnej, leasingodawca kupuje samochód i daje go do leasingobiorcy do używania uzgodnionego terminu. Miesięczne płatności za korzystanie z samochodu, a samochód zwraca się na koniec okresu leasingu do leasingodawcy lub, w razie potrzeby, może to być również koszt zakupu samochodu lub przedłużenie umowy. Samochód musi być zwrócony w dobrym stanie. Dodatkowo, użytkownik może mieć limit przebiegu czyli samochód nie może być napędzany na koniec leasingu więcej niż przewidziano w umowie (np 100.000 km). To skrzyżowanie wymaga dodatkowych wkładów dokonanych przez najemcę. Renta operacyjna jest najlepszą opcją, kiedy nie chce się być właścicielem samochodu. Renta operacyjna nie jest oprocentowana.

Przy zakończeniu renty można:

 • Kontynuować użycie samochodu przy przedłużeniu umowy (jeżeli wiek samochodu na to pozwala)
 • Kupić samochód z uzgodnioną wartość końcową samochodu, plus VAT
 • Wymienić samochód na nowy
 • Sprzedać samochód do trzeciej osoby.

W przypadku renty finansowej, firma leasingowa kupuje samochód i daje go używać do uzgodnionego termina. Użytkownik wypłaci zaplanowane miesięczne płatności i całkowity koszt samochodu i jest właścicielem samochodu po zakończeniu umowy leasingu. Umowa najmu może być przyznana za wartość końcową. Po końcu okresu leasingu, prawo własności przechodzi z leasingodawcy na leasingobiorcę. Renta finansowa jest wyższa niż miesięczna renta operacyjna. Jest odpowiedni dla tych, którzy chcą zostać właścicielem samochodu.

Kredyt z samochodem jako zabiezpieczeniem jest podobny do warunków dzierżawy, czyli właścicielem samochodu staje się osoba kupująca i cena nie zawiera podatku VAT. Samochody takie są zazwyczaj sprzedawane przez osoby które sprzedają używane samochody, bez VAT. Cena za samochód musi być wypłacana w terminie. Jest przeznaczony dla osób, które kupują używane samochody dla osoby prywatnej lub firmy, które nie podlegają VAT.

Czy należy wybrać rentę operacyjną, finansową czy leasingu samochodu zależy od tego, co jest ważne dla kredytobiorcy, jakie opcje są dostępne. Priorytetem jest, czy wnioskodawca chce zostać właścicielem samochodu, też stopy procentowej i wartość samochodu.

Proces leasingu samochodu

 • Wybierz samochód i akceptuj warunki transakcji ze sprzedającym.
 • Wybierz rodzaj leasingu: finansowy lub operacyjny
 • Wypełnij podanie i dostarcz wszystkie niezbędne dokumenty
 • Leasingodawca robi ofertę i podpisuje się umowę najmu.
 • Opłata podatku i kosztów umowy
 • Firma leasingowa kupuje od sprzedawcy samochód i wydaje prawo do otrzymywania i korzystania.
 • Ubezpieczenie samochodu, samochód musi mieć zabezpieczenie na cały okres.

Główne warunki leasingu samochodu

 • Koszt umowy – przy umowie leasingu należy pamiętać o koszcie umowy, który mogą być jako procent ceny samochodu, jak i stała cena, zazwyczaj do 1% kwoty umowy.
 • Wkład zależy od konkretnych warunków firmy leasingowej, a w szczególności od wieku samochodu. Dla nowych samochodów to zwykle minimum 10%, ale dla starych samochodów wyższy, nawet 25%. Zwiększony wkład pomoże zmniejszyć miesięczne płatności i płacić mniejsze oprocentowanie i w końcu wrócić samochód za tańszą cenę.
 • Okres leasingu może być najwięcej 6 lat. Im dłuższy jest okres najmu, tym niższe są miesięczne opłaty leasingowe, ale musi zapłacić oprocentowanie, co zmienia cenę samochodu na droższą cenę. W większości przypadków, wiek samochodu nie może przekroczyć na koniec okresu leasingu 15 lat.
 • Oprocentowanie leasingu samochodu zależy od różnych czynników, takich jak wiek samochodu, marka, długość leasingu itp. Oprocentowanie może być stałe albo związane z średnim oprocentowaniem euro (6 miesięcy + margines). Też ważne są dochody klienta. Zazwyczaj oprocentowanie starych samochodów jest wyższe. 
 • Miesięczna opłata leasingowa zależy od ceny auta, pierwszego wkładu, oprocentowania, długości terminu, wartości samochodu.
 • Zakończenie umowy i zmiana warunków jest niezwykle ważne, włącznie z opłatami związanymi z przerwaniem umowy. Tylko umowa z nie stałym oprocentowaniem nie wymaga odszkodowania, jeżeli umowa została zawarta po 01.07.2011 r.
 • Ubezpieczenie. Na okres leasingu musi samochód mieć oprócz obowiązkowego ubezpieczenia też kompleksowe ubezpieczenie.
 • Wakacja od spłaty pozwala w niespodziewanych sytuacji przedłużyć płatności na pewien okres czasu. To oznacza, że czas zwrotu leasingu przedłuża się.
 • Wiek samochodu. Ważne jest to, że w okresie leasingu po zakończeniu okresu leasingu, w zależności od firmy wiek samochodu nie był więcej niż 15 lat.
 • Pozostawienie wartości samochodu na koniec okresu leasingu zmniejsza miesięczne płatności za samochód. Wartość samochodu zależy od długości okresu leasingu, przebytych kilometrów i marki samochodu. Wartość końcowa jest określana przez sprzedawcę samochodu.

Inne koszty związane z leasingiem samochodu

Do umowy leasingu są dodane oprócz kosztów związanych z użytkowaniem samochodu (paliwo, utrzymanie samochodu, naprawy, itp) i zaplanowanych płatności miesięcznych, też inne jednorazowe lub miesięczne koszty. Na przykład, cena umowy, ubezpieczenie samochodu, przedwczesne rozwiązanie umowy itd.

 • Cena umowy. Przyleasingu należy zapłacić cenę umowy, która jest określana jako procent od kwoty leasingu, lub jest kwotą pewną.
 • Miesięczna opłata leasingowa zależy od pierwszej wpłaty, stopy procentowej, długości okresu leasingu i wartości końcowej.
 • Ubezpieczenie. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, należy być też kompleksowe ubezpieczenie.
 • Raport z wyceny. Jeżeli samochód został zakupiony od osoby prywatnej lub firmy, która nie jest partnerem firmy leasingowej, potrzebowany jest też raport z wyceny.

Potrzebne dokumenty dla ubiegania się o leasing:

 • Podanie leasingu
 • Dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty)
 • Rachunek bankowy w ciągu ostatnich 6 miesięcy (z pieczęcią banku)
 • Oferta cenowa na samochód
 • Akt oceny, jeżeli sprzedawca samochodu nie zostaje przyjęty przez partnera

Alternatywą leasingu samochodu jest kredyt samochodowy