Zastaw samochoduZastaw samochodu jest rodzajem kredytu, kiedy samochód zostaje się jako zastaw do  kredytobiorcy. Aby zapewnić kredyt samochodowy kredytobiorca podpisuje umowę, a firma zobowiązuje się do wymiany właściciela samochodu w Centrum Rejestracji Silników Republiki Estońskiej. Jeżeli obowiązek kredytu nie jest spełniony przez dłużnika, samochód uzywa się aby usunąć długu. Czyli prawo posiadanie samochodu jest przenoszone do firmy kredytowej, więc samochód zostawia się na parkingu, lub może kredytobiorca na podstawie ogólnego zezwolenia korzystać z samochodu na co dzień.

Kredytobiorca wykorzysta w okresie kredytowania z samochodu ostrożnie i unika jego uszkodzenia. Kredytobiorca musi opowiadamiać firmę kredytową o sprawach, które doprowadziły do pogorszenia bazowego stanu samochodu. Jeśli kredytobiorca narusza zobowiązania wynikające z umowy kredytowej, firma może odmówić zwrot samochodu, czyli samochód zostanie sprzedany. Jeżeli warunki umowy są wypełnione i kredyt został wypłacony, może kredytobiorca kontynuować w używaniu samochodu.

Przy kalkulacj kosztu oprocentowania zastawu samochodu nie kontroluje się zaległości płatniczych kredytobiorcy, dlatego większość oprocentowania zależy od ceny samochodu. Istotne są ogólny stan samochodu, wiek, przebieg i akcesoria. Kwoty kredytu wydaje się w większości 60-70% od wartości rynkowej samochodu. Większość oprocentowania zależy też od tego, czy:

  • Samochód zostaje się jako zabezpieczenie na parkingu - w tym przypadku oprocentowanie jest bardziej korzystne niż w przypadku, gdy samochód zostanie udostępniony dla kredytobiorcy. Kredytodawca jest pewny, że samochód jest na parkingu, a zatem również bardziej korzystne oprocentowanie. Oprocentowanie kredytu w tym przypadku wynosi zwykle 3% na miesiąc, lub w niektórych przypadkach nawet mniej.
  • Samochód pozostaje w dyspozycji kredytobiorcy. W tym przypadku kredytobiorca pozostaje się właścicielem samochodu. Ponieważ w tym przypadku ryzyko dla kredytodawcy jest wyższe niż w przypadku kiedy samochód jest na parkingu, dlatego oprocentowanie jest wyższe, od 3-4% miesięcznie.

Ubiegający się o kredyt ma mieć co najmniej 18 lat, ma być obywatelem Estońskim lub mieć stałe miejsce zamieszkania w Estonii. Ponadto, musi być właścicielem samochodu, a niektóre firmy wymagają, żeby samochód był zarejestrowany na imię kredytobiorcy w ciągu co najmniej 3 miesięcy.

Zalety zastawu samochodu

  • Ubieganie się o zastaw samochodu jest proste. Nie trzeba potwierdzać dochodów.
  • Szybkość. Tak samo szybko, jak szybki kredyt, ale oprocentowanie jest znacznie niższe.
  • Trzeba zapłacić za ponowną rejestrację samochodu, nie ma kosztu umowy.
  • Można kontynuować w używaniu samochodu.
  • W zależnoścu od ceny samochodu większe kwoty kredytu.
  • Nie trzeba robić drogie ubiezpieczenie kompleksowe.