Ubieganie się o kredytUbieganie się o kredyt zależy od zasad danej instytycji finansowej, ale w ogóle można wyróżnić następujące czynności:

1. Złożenie wniosku o kredyt-pożyczkę

Wnioski o kredyt/pożyczkę mogą być złożone np.:

  • Za pomocą sms (sms-i szybkie pożyczki).
  • W Internecie, na stronie internetowej kredytodawcy.
  • Bezpośrednio w banku/instytucji finansowej.

Przed ubieganiem się o kredyt należy przemyśleć  konieczność zaciągania kredytu, a także potrzebną kwoty kredytu i okres spłaty, aby spłata rat była możliwa. Przed zawarciem umowy należy zapoznać się z warunkami kredytu.

2. Dokumenty/gwarancje

Różne kredytodawcy wymagaja przy ubieganiu się o kredyt różne dokumenty, na przykład:

  • Dokument tożsamości. Przy kredycie przy pomocy SMS potrzebują tego tylko po raz pierwszy. Na przykład, ID karta, paszport.
  • Dowód dokumentu dochodowego, który pokazuje miesięczne dochody danej osoby. Głównie w Estonii wymagane są wypisy 6 miesięcy rachunku bankowego. Przy szybkim kredytu i kredytu za pomocą SMS tego nie potrzebują .
  • Przy kredycie z gwarantem potrzebują też dane osobiste gwaranta.

3. Zawieranie umowy

Po pozytywnej decyzji w sprawie kredytu jest zawierana umowa pomiędzy kredytodawcą i wnioskodawcy. Można to zrobić też za pomocą samoobsługi online (np bankowości internetowej), ale też jest możliwe zawrzeć umowę kredytową na miejscu lub przez mail. Po zawarciu umowy pieniędzy przeniesione są do wnioskodawcy.