LatwyKredytFirma SA Lateko Lizings została założona 13 listopada 1997 i obecnie jest wiodącą firmą pożyczkową współpracującą z partnerami na całej Łotwie.
Lateko Lizings obsługuje ponad 400 000 klientów.

W sierpniu 2012 roku SA Lateko Lizings otworzyło przedstawicielstwo w Polsce: PolCredit Sp. z o.o. Zakres działalności firmy obejmuje świadczenie usług finansowych dla klientów poprzez przeglądarkę internetową www.LatwyKredyt.pl.

Nasze usługi są oparte na profesjonaliźmie najwyższego stopnia i etycznych zachowaniach w stosunku do klientów.
Przejrzystość w działaniu, prostota i zachowanie poufności danych naszych klientów są kluczowymi wartościami w działaniach naszej firmy od ponad 15 lat.

Pożyczkę w LatwyKredyt otrzyma osoba, która:

 • jest konsumentem w rozumieniu art 5 ust 1 Ustawy o kredycie konsumenckim
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • dokonała poprawnej rejestracji w naszym systemie internetowym
 • złożyła poprawnie wypełniony wniosek
 • posiada pozytywną historie w Biurze Informacji Gospodarczej
 • nie posiada żadnych zobowiązań pieniężnych wobec Latwykredyt.pl
 • zapoznała się z Formularzem Informacyjnym, Regulaminem oraz Umową Pożyczki oraz akceptuje ich warunki
 • jest w wieku od 20 do 70 lat
 • posiada osobisty rachunek bankowy
 • posiada aktywny numer telefonu

Latwykredyt.pl produkty kredytowe