Soho CreditAby otrzymać pożyczkę zarejestruj się wypełniając poprawnie wszystkie pola formularza rejestracyjnego - zajmie to kilka minut.
Po poprawnym zarejestrowaniu się należy potwierdzić numer rachunku bankowego przesyłając 0,01 zł z konta osobistego, potwierdzającego Imię i Nazwisko osoby ubiegającej się o pożyczkę. Na to samo konto zostanie przelana pożyczka.

Po poprawnym wykonaniu wyżej wymienionych czynności, wniosek o pożyczkę zostanie rozpatrzony w ciągu kilkunastu minut.
O decyzji zostaniesz poinformowany przez sms. W przypadku decyzji pozytywnej, pieniądze zostaną niezwłocznie wysłane na podany rachunek bankowy.

O pożyczkę może ubiegać się osoba:

  • która jest obywatelem Polski i posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski
  • która jest w wieku od 20 do 76 lat
  • która posiada adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski
  • która jest stałym użytkownikiem numeru telefonii komórkowej oraz posiada osobisty rachunek bankowy w Polsce.

Soho Credit produkty kredytowe